FINKOLORA FACADE

Akrylátová barva na venkovní a vnitřní použití. Dostupná v bílé barvě a jako báze na tónování do 192
odstínů. Vytváří matný povrch odolný vůči atmosférickým podmínkám s dlouhotrvajícím dekoračním
efektem. Produkt má velmi dobrou přilnavost k povrchu. Mikropórovitý nátěr zabezpečuje mikroventilaci
natřeného povrchu.

  • na fasády a do interiéru
  • trvanlivá barva
  • odolná vůči atmosférickým podmínkám
  • jednoduchá aplikace
  • ekologická receptura
colors
4,5 l; 13,5 l
2-3
Produkt se používá na dekoraci a ochranu venkovních cementových a vápeno- cementových omítek, jako i stěn a stropů v obytných a kancelářských prostorách a veřejných budovách.
Cca 8 m2 /l na jeden nátěr. Praktická vydatnost závisí na savosti povrchu a aplikační metodě.
Mat
Bílá jako tónovatelná báze + 192 odstínů