Jak mám vědět, kolik barvy budu pro práci potřebovat?

Vydělte plochu, kterou budete natírat (= délka x výška) vydatností. Vydatnost je uvedena na etiketě plechovky s barvou. Můžete také použít kalkulátor spotřeby barvy na naší internetové stránce. Nezapomeňte na požadovaný počet nátěrů.

 

Jak mám čistit štětce a válečky?

Válečky a štětce použité na vodou ředitelné výrobky vyperte vodou a mýdlem. Můžete je dočasně uložit do těsně uzavřeného plastového sáčku, například přes polední přestávku nebo přes noc.

Všechny nástroje pro nanášení alkydového laku, alkydové barvy a impregnace na dřevo byste mezi jednotlivými etapami práce měli skladovat v nádobě s vodou. Před začátkem natírání nástroje důkladně osušte, například třením o čistý papír nebo karton. Po natírání nástroje vyčistěte nejdříve v lakovém benzínu a potom vodou a mýdlem.

Nevylévejte lakový benzín do kanalizace. Použitý lakový benzín z čištění nástrojů můžete opět použít k dalšímu čištění. Nechte zbytky barvy z nástrojů usadit na dně nádoby a přelijte použitelný lakový benzín nad nimi do jiné nádoby. Až usazeniny na dně vyschnou, můžete je zlikvidovat spolu s jiným domácím odpadem.

 

Je vždy nutné barvu ředit?

U alkydových barev a jiných rozpouštědlových výrobků je obvykle vhodné barvu před nanesením první vrstvy zředit. Na etiketě zjistíte, jaké ředidlo použít a kolik – obvykle se nedoporučuje ředit akrylátové latexové barvy. Pokud však chcete barvu před prvním nátěrem zředit, přidejte maximálně 5 % až 10 % vody.

 

Jak mohu odstranit skvrny od barvy z oblečení?

Pokud barva ještě nezaschla, lze ji odstranit příslušným ředidlem (vodou, lakovým benzínem atd.). Jestliže už barva zaschla, je prakticky nemožné skvrny odstranit bez poškození látky, jedině ji nenásilně seškrábat.

 

Natřel jsem starý stůl barvou a teď jsou na povrchu puchýře vzduchu. Proč?

U alkydové barvy nebo laku se mohou vytvořit puchýře z řady důvodů:

 • Štětce obsahují cizorodé částice. Nové i staré štětce musíte před použitím důkladně vyčistit a všechny uvolněné vlasy a nečistoty odstranit.
 • Možná jste nanesl alkydovou barvu štětcem, který jste krátce předtím čistil vodou a řádně jste jej nevysušil.
 • Možná jste při nanášení barvy držel štětec v nesprávné poloze. Vyzkoušejte jiný úhel při aplikaci.
 • Možná jste při nanášení barvy natíral příliš rychlými tahy. Natřete povrch znovu a pomalu, aby se puchýře rozrušily.

Po promíchání nechte barvu před natíráním chvíli stát.

 

 

 

Jak mohu čistě odstranit krycí pásku ze zdi? Někdy zůstane část pásky přilepená na zdi nebo se s páskou odtrhne část barvy.

Krycí pásky mají různou kvalitu. Laciné pásky jsou často vyrobeny z horších materiálů (papíru či lepidla) než dražší pásky, proto se vyplatí vybírat raději podle kvality než podle ceny. Běžně by se krycí páska měla odstraňovat relativně brzy po natírání, dříve, než barva příliš zaschne. Abyste dosáhli čistého povrchu, můžete „odříznout“ povrch podél linie mezi barvou a páskou tapetovacím nožem. Také si přečtěte doporučení výrobce pásky.

 

Musí se před natíráním kovového povrchu vždy odstranit rez?

Uvolněná rez se VŽDY musí odstranit buď ocelovým kartáčem, nebo elektrickými nástroji. Na zkorodovaný, ale čistý kovový povrch použijte základní nátěr Finkolora Anticorrosion.

 

 

Jak mám zjistit, jaký typ barvy byl použit na nátěr dřevěného obložení na mém domě?

Jednoduchý způsob, jak rozpoznat typ barvy, je použít denaturovaný alkohol. Vyčistěte malou oblast natřeného povrchu hadříkem namočeným do etanolu. Přilijte na povrch více etanolu a třete ho špičkou prstu. Pokud se barva následkem drhnutí a působení etanolu změní na měkkou a kašovitou, jedná se o vodou ředitelnou akrylátovou barvu. Jestliže povrch nereaguje, barva je na olejové bázi.

Další vlastnosti starých barev na olejové bázi:

 • nátěr barvy je tvrdý a drolí se pod tlakem;
 • nátěr je křídový a při otření nechává stopy na prstech;
 • nátěr barvy praská v šachovnicovém vzoru;
 • nátěr barvy lze změkčit louhem, který způsobuje žloutnutí;
 • nátěr barvy je hořlavý a kouř je cítit po spáleném oleji.

Vlastnosti vodou ředitelné akrylátové barvy:

 • nátěr barvy je pružný a nepraská pod tlakem;
 • není zřetelně křídový nebo práškový;
 • praskliny probíhají paralelně s texturou dřeva;
 • barva se nezměkčí ani nezbarví louhem;
 • barva špatně hoří, kouř je cítit „po plastu“

 

 

Jaké je nejlepší počasí pro natírání venku?

Povrch, který budete natírat, musí být suchý. Nejlepší počasí je teplo a zamračeno bez deště. Za slunečného počasí se doporučuje pracovat ve stínu a sledovat slunce. Minimální teplota bez ohledu na typ barvy je +5°…+10 °C a relativní vlhkost při natírání a zasychání nižší než 80 %. Nátěr barvy by také měl zaschnout dříve, než začne padat rosa, neboť vlhkost způsobí, že čerstvě natřený povrch vypadá matně.

 

Proč se barevný odstín venkovních zdí mého domu během let změnil?

Zejména barvy na olejové bázi mají tendenci matnět působením povětrnostních vlivů. Zároveň se mění jejich odstín, což je zvláště patrné u tmavších barev.

 

Jak dlouho po nanesení uvolňují barvy různé sloučeniny? Jak dlouho mám čekat, než mohu spát v čerstvě vymalované místnosti?

Hladina těkavých látek závisí na velikosti místnosti, větrání, teplotě, relativní vlhkosti vzduchu, tloušťce každé vrstvy nátěru a suchosti spodní vrstvy stejně jako na stavu podkladového materiálu a jeho schopnosti absorbovat barvu.
Obecně se doporučuje nepobývat delší dobu v místnostech, kde byly velké plochy (stropy, zdi, skříňový nábytek, prádelníky) čerstvě natřeny alkydovou barvou nebo lakem, a to asi jeden týden. V případě menších povrchů by mělo stačit 24 až 48 hodin.
Při použití standardních vodou ředitelných barev a laků byste místnost neměli používat do druhého dne. Osoby trpící alergií, nastávající maminky a malé děti by se těmto místům měli vyhnout na delší dobu.

 

 

Co mám dělat, když se mi barva nebo impregnace na dřevo dostala do očí?

Při práci s rozpouštědlovými barvami, impregnací na dřevo apod. se vždy doporučuje používat ochranné brýle. Pokud se vám dostane barva do očí, vyplachujte je důkladně velkým množstvím vody alespoň 15 minut. Jestliže oko stále pálí, vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Co mám dělat, když někdo spolkl rozpouštědlo, barvu nebo impregnaci na dřevo?

Pokud dojde k náhodnému požití rozpouštědla, barvy nebo impregnace na dřevo, NEPOKOUŠEJTE se vyvolat zvracení, ale okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc! Je-li to možné, ukažte lékaři nebo zdravotnickému personálu etiketu či plechovku.